Fakty o peletách

Fakty o peletách

• 2 kg peliet nahradia 1 m3 zemného plynu. • Pri kúrení peletami ročne ušetríte viac ako 400 €! • Produkcia slovenských lesov je 1 m3 dreva za sekundu. Z 1 m3 dreva sa dá vyrobiť 250 kg peliet. • Spracovaním peliet rastie cena odpadového dreva a jeho spracovaním sa posilňuje miestna ekonomika. • Popol vznikajúci vykurovaním drevnými peletami je vysokohodnotným hnojivom. • Kúrenie peletami je pohodlné, moderné, primerane nákladné a nezaťažuje životné prostredie. • Ide o obnoviteľný zdroj energie, ktorý je výbornou náhradou za fosílne palivo. • Pelety vyžadujú len polovičný skladovací priestor ako guľatiny, alebo ¼ skladovacieho priestoru ako pri drevnej štiepke. • Na výrobu peliet sa nevyrúbe žiadny strom, spotrebuje sa jedine odpad. • Pelety pri spaľovaní produkujú nulové emisie CO2 a minimálne emisie ostatných stopových prvkov.

Čítajte viac...

Čo sú to pelety

Čo sú to pelety Slovo peleta predstavuje „malú, stlačenú zaoblenú časticu“. Pelety majú rôzne využitie napr. vykurovanie, kŕmenie. Z ekologického hľadiska sú pelety dobrým zdrojom tepelnej energie. Neustále vzrastajúce ceny zemného plynu zapríčiňujú nahrádzanie ho iným palivom. Pelety sú preto veľmi dobrým kandidátom a už dnes však môžeme konštatovať, že vykurovanie peletami je ekonomickejšou voľbou v porovnaní so zemným plynom. Drevné pelety sú vysoko komfortným palivom, ktoré je možné skladovať počas celého roka.

Čítajte viac...

Pri spaľovaní peliet je vhodné si uvedomiť

• Pri spaľovaní peliet sa dosahuje vysoká výhrevnosť a efektívnosť. • Pelety sa odporúčajú spaľovať predovšetkým v zariadeniach na to určených. Kotly pre spaľovanie peliet a dreva disponujú možnosťou použiť v nich obe tuhé palivá (drevo aj pelety).

Čítajte viac...

Výhody vykurovania peletami

• Cena peliet nie je závislá na cene fosílnych zdrojov energie. • Pelety nemusia byť dovážané z ostatných krajín – veľké množstvo polí a lesov dodáva Slovensku dostatok vstupných surovín. • V porovnaní s vykurovaním plynom, je cena vykurovania peletami nižšia ako pri plyne. • Doprava k užívateľom je bezproblémová, nepovažujú sa za nebezpečný náklad. • Vysoká energetická účinnosť peliet je zabezpečená optimálnou hustotou a nízkym obsahom vody.

Čítajte viac...

Prihlásenie