Fotovoltické panely

Nechajte slnko platiť vaše účty za elektrinu

Energia zo Slnka je jednou z najčistejších energií a dnes sa stáva dostupnou pre každú domácnosť. Môže nahradiť až 70 % elektrickej energie, ktorú spotrebúvate na svietenie, chod rôznych spotrebičov alebo na kúrenie.
Ako na to? Aby mohlo slnko začať platiť Vaše účty za elektrinu, je potrebné vybaviť Vašu domácnosť fotovoltickým systémom.

Fotovoltické panely sú najefektívnejším riešením pre ľudí:

  • s vysokou spotrebou elektrickej energie 
  • ktorí vykurújú svoj dom elektrickou energiou
  • ktorí vlastnia bazén, vírivú vaňu, alebo iné úžitkové príslušenstvo náročné na spotrebu elektrickej energie
  • s plánmi na rekonštrukciu prípravy TÚV a vykurovania (možnosť štátnej dotácie na zníženie investičných a hlavne prevádzkových nákladov súvisiacich s elektrickou energiou)

 

.

Ok

Realizovali sme v rokoch 2015 až 2018 zákazky:

  • V 132 obciach na Slovensku
  • V 14 okresoch na Slovensku
  • V 5 krajoch na Slovensku

Na google mape je možné vidieť počet obci 55 na orave, v ktorých úspešne pracujú zariadenia, ktoré sme nainštalovali.

Graf využiteľnosti solárnych panelov počas roka

fvz

Google map: Oravská Polhora

Ako funguju Fotovoltické panely

FVZ

Aké riešenia vám ponúkame?

Sieťová fotovoltická elektráreň (ONGRID)

ongrid elektráreňON-Grid systém pracuje tak že elektrická energia ktorá sa v danom momente vyrobí, vyplní spotrebu elektrospotrebičov. Tie si elektrickú energiu nebudú brať z verejnej siete ale z fotovoltaických panelov, ktoré v danej chvíli vyrábajú energiu.

Systém pozostáva z fotovoltaických panelov ktoré produkujú jednosmerný prúd, ten preteká po solárnych kábloch do meniča napätia. Tento menič môže byť jedno alebo troj fázový a v závislosti od typu systému určený pre napätie 230V alebo 380V.

Systémy ON-Grid dodávajú vyrobenú elektrickú energiu do siete vo vašom rodinnom dome. Ak však v danej chvíli nespotrebujete vyrobenú energiu, tak sa prebytočná energia presunie prostredníctov elektrickej špirály do vášho zásobníka TUV. 

Akumulácia elektrickej energie v tomto type systému nie je možná.

ON-Grid systémy sa používajú najme na objektoch kde počas celého dňa sú spustené elektrospotrebiče stáleho výkonu, ako napríklad vo výrobných halách alebo budovách rodinných domov kde budú prebytky minimálne alebo až žiadne.

 

Hybridná fotovoltická elektráreň (HFVZ)

fotovoltaikaHybridne fotovoltické zariadenie spája výhody sieťovej inštalácie a ostrovného systému. Jedná sa o fotovoltické zariadenie pripojené na sieť doplnené o batérie. Elektrická energia z panelov pomáha pokryť spotrebu v objekte, do distribučnej siete systém vyrobenú elektrickú energiu nedodáva, nespotrebovaný nadbytok elektrickej energie je uschovaný v batérii. Elektrická energia z batérie tak pomáha pokryť spotrebu večer a v noci alebo pri výpadku distribučnej siete. Pri výpadku distribučnej siete zariadenie funguje ako ostrovný systém a spotreba v objekte je pokrytá z batérie.


Hybridný fotovoltický systém je podobný ako bežná ostrovná elektráreň. Skladá sa z fotovoltických panelov, akumulátorov a z príslušnej regulačnej a nabíjacej elektroniky. Výnimkou je striedač, teda zariadenie ktoré prevádza jednosmerný prúd na striedavý. Súčasť hybridného fotovoltického systému je hybridný menič napätia (striedač), ktorý umožňuje dodávať elektrinu z distribučnej siete. Jedná sa o rozhodujúci prvok domácej HFVE, ktorý mimo iného zabezpečuje požadované galvanické oddelenie (transformátorom) od distribučnej sieti a riadi všetky toky el. energie v dome. Pri kúpe je dobré využiť odbornú firmu, ktorá menič aj nakonfiguruje a pomôže tiež s nastavením sledovania jeho činnosti. To väčšinou prebieha za pomocí príslušného programu v počítači. Ďalšou dôležitou súčasťou HFVE sú vrátane solárnych panelov ešte akumulátory. Pre plynulú funkciu elektrárne je dobré zapojiť akumulátory s kapacitou aspoň 2 kWh, teda cca 200 Ah. V praxi sa využívajú olovené akumulátory. Ich výhodou je nižšia cena a ich overená a bezproblémová technológia, alebo drahšie LiFePO4 batérie. Tie ponúkajú väčší počet nabíjacích cyklov a tím aj dlhšiu životnosť.

fotovoltaika elektráreň

Ostrovná fotovoltická elektráreň (OFFGRID)

fotovoltika ostrovOstrovný fotovoltický systém označujeme malú fotovoltická elektráreň o výkone niekoľko kW, ktorá svojmu majiteľovi vyrába elektrickú energiu len pre jeho vlastnú potrebu. Ostrovný systém nie je pripojený k elektrickej sieti a nedodáva do nej elektrický prúd. Systém teda svojmu majiteľovi priamo nezarába peniaze, ale len šetrí či výhradne dodáva elektrinu.

Ostrovný systém je vhodný všade tam, kde nie je možnosť z technických príčin alebo na základe osobného rozhodnutia vybudovať elektrickú prípojku, a využívať elektrickú energiu z distribučnej sieti. Zvyčajne ide o odľahlé miesta bez sieťovej infraštruktúry, ako sú napríklad chaty , chalupy, karavany a iné. Ostrovný systém sa skladá z fotovoltických panelov, regulátora dobíjania, akumulátorov a v prípade používania spotrebičov na 230V aj striedača napätia.

 

Akumulácie energie

Asi najznačnejším technickým problémom pri prevádzke ostrovnej solárnej elektrárne je akumulácia energie. Slnko nesvieti vždy. Niekedy zase naopak najmä v letných dňoch je nutné vyriešiť, čo s prebytkom elektrickej energie, ktorú elektráreň behom slnečného dňa vytvorí. V systéme musia byť zabudované dostatočne dimenzované akumulátory a elektronika pre ich dobíjanie a monitoring. Okrem akumulátorov majitelia ostrovných elektrárni používajú prebytky vyrobenej energie tiež k ohrevu teplej vody. Často tiež k slnku prispôsobujú svoj životní štýl. Keď svieti dostatočne slnko, je čas prednostne spustiť náročné spotrebiče, ako je pračka, rôzne čerpadla atď.

ostrovný systém

Prihlásenie