Často kladené otázky

Koľko vyrobí 1 fotovoltaický panel elektrickej energie za rok?

Výroba z jedného fotovoltaického panelu je závislá na mieste jeho inštalácie. Obecne platí, že čím viac je miesto inštalácie južnejšie, tým viac elektrickej energie vyrobí. Všeobecne je možné povedať, že fotovoltaický panel s výkonom 240 Wp vyrobí ročne na území Slovenskej republiky 240 až 264 kWh elektrickej energie.

Koľko fotovoltaických panelov potrebujem pre dom so štvorčlennou rodinou?

Počet fotovoltaických panelov pre inštaláciu na strechu rodinného domu nie je ničím obmedzen, okrem vlastnej veľkosti strechy a jej "nosnosti". Vo väčšine prípadov platí, že zhľadiska ekonomickej návratnosti je minimálna veľkosť (inštalovaný výkon) fotovoltaickej elektrárne cca 4 kWp, co predstavuje 16 fotovoltaických panelov. Pokiaľ je ich inštalovaných viac, o to viac zarábam na výrobe „zelenej" elektriny.

Aká je životnosť fotovoltaickej elektrárne (fotovoltaického systému)?

Životnosť fotovoltaickej elektrárne je v pri použití kvalitných panelov renomovaných značiek viac než 25 rokov. Systém podpory výkupu elektrickej energie vyrobenej z fotovoltaických panelov je nastavený a štátom garantovaný po dobu päťtnástich rokov. Kvalitne realizovaná fotovoltaická elektráreň vydrží počas celej doby štátnej podpory, ako aj po jej skončení.

Čo je potrebné brať do úvahy pri inštalácii fotovoltaickej elektrárne na rodinný dom?

Hlavným predpokladom je vhodná strecha pre inštaláciu fotovoltaickej elektrárne. Za vhodnú strechu môžeme považovat jednak šikmé strechy s orientáciou od juhovýchodu k juhozápadu. Sklon strechy by mal byť väčší než 20° a menší než 45°. V prípade rovných striech je na nich možné takmer vždy inštalovať fotovoltaickú elektráreň. Ďalším dôležitým faktorom pre správnu inštaláciu je neprítomnosť akýchkoľvek objektov, které by mohly tieniť fotovoltaickým panelom ako napríklad komíny, stromy, susedné stavby, vikiere, atiky apod.

Koľko elektrickej energie musí vyrobiť jeden panel, aby sa zaplatil?

Každý panel musí vyrobiť toľko elektriny, aby pri súčasne garantovanom výkupnóm tarife bol projekt návratný zhruba po desiatich-jedenástich rokoch. V podmienkach Slovenskej republiky táto návratnosť vychádza pre kvalitné panely Sanyo a SunPower.

Je nutné k výstavbe fixného systému na strechu stavebné povolenie?

Nie, stavebné povolenie nie je potrebné.

Sú fotovoltaické elektrárne efektívne?

Fotovoltaické elektrárne s kvalitnými panelmi sú jednoznačne efektívnou investíciou Návratnostť projektov s fixnou inštaláciou je zhruba desať rokov, v prípade natáčacích zariadení – trackerov – je návratnosť asi osem rokov.

Kde sú najviac rozšírené fotovoltaické elektrárne v Európe?

Fotovoltaické elektrárne sú najviac rozšírené v Európskych krajinách kde panuje vysoké spoločenské povedomie o ochrane životného prostredia a ochrane klímy (Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Česká republika) a taktiež juhoeurópských krajinách (Taliansko, Španielsko), kde sú ideálne podmienky pre prevádzku fotovoltaických elektrární. Okrem Európy sú fotovoltaické elektrárne najviac rozšírené v Spojených štátoch, v Japonsku a v Austrálii.

Musím mať k predaju energie z fotovoltaickej elektrárne živnostenský list? Akým spôsobom je vedená administratíva?

Živnostenský list nie je nutný pre investíciu do fotovoltaických solárnych elektrární. Na prevádzku fotovoltaickej elektrárne je potrebné povolenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (tzv. URSO).

Je výnosnejšie investovať do značkových alebo neznačkových fotovoltaických panelov?

Použitie značkových panelov je jednoznačne výhodnejšie – a to nie len z dôvodu vyššej výnosnosti, kde panely značkových výrobcov dosahujú výrazne vyššíiu účinnosť ale taktiež z hľadiska dodržania záruk. Panely značky CanadianSolar majú 25 záruku, čo z nich robí jediné panely na trhu, ktoré majú záruku po celú dobu návratnosti a tým minimalizované riziko pre investora.

Môže do fotovoltaickej elektrárne udrieť blesk?

Do fotovoltaickej elektrárne inštalovanej na streche domu samozrejme môže udrieť blesk, avšak predpokladom pre správnu inštaláciu je, že strecha je vybavená funkčným bleskozvodom. Podľa požiadaviek investora je možné zaistiť dodatočné istenie.

Prihlásenie