Kotol na biomasu

s dotáciou od zelenadomacnostiam.sk

s dotáciou od zelenadomacnostiam.sk

 

Využite ekologický zdroj energie teraz s dotáciou až 1 500 €.

Kotly na biomasu vám vyhrejú nie len vodu, ale aj radiátory a postarajú sa o príjemné teplo vo vašej domácnosti.

Viac o kotloch na biomasu

Viac o kotloch na biomasu

Kotol na biomasu je zdrojom energie, určeným na ekonomicky úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných a bytových domov, plne pokrývajú potrebu tepla a teplej vody v domácnosti. Môžme v nich spaľovať výhradne biomasu (brikety, pelety, drevnú štiepku, kusové drevo) systémom splyňovania. Nie sú určené na spaľovanie alebo spoluspaľovanie fosílnych palív (uhlie, zemmný plyn).

 

 

 Inštalujeme iba kotle od renomovaných Slovenských, Českých a Europských výrobcou.

Viadrus 

Na stiahnutie: Technické parametre                                Na stiahnutie: Technické parametre

Atmos

 Na stiahnutie: Technické parametre                                Na stiahnutie: Technické parametre

vigas

Na stiahnutie: Technické parametre                              Na stiahnutie: Technické parametre

 

Získajte dotáciu na obnoviteľné zdroje energií

Získajte dotáciu na obnoviteľné zdroje energií

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu Zelená domácnostiam II je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW. Výška dotácie na kotol na biomasu je až 100 €/kW výkonu, max. však 1 500 €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II, bude v období 2019 až 2023 k dispozícií 48 miliónov €

Prihlásenie