Späť

Blížia sa ďalšie kolá rozdávania podpory na malé OZE

Počet zobrazení: 365

Domácnosti, ktoré majú záujem o podporu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energie a ešte sa k nej nedostali, budú mať znova šancu koncom novembra. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zastrešuje projekt Zelená domácnostiam, plánuje vyhlásiť tento mesiac dve kolá prideľovania podpory v celkovej hodnote 6,5 milióna eur. Štvrté kolo určené na podporu fotovoltických systémov sa uskutoční 21. novembra a piate pre zariadenia na výrobu tepla 29. novembra. „Nainštalovať zariadenia a požiadať o preplatenie poukážky bude nutné do štyroch mesiacov od vydania poukážok,“ upozornil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Prvé tri kolá

Počas doterajších troch kôl bolo vydaných 6 493 poukážok v celkovej hodnote 14,24 milióna eur. „Z vydaných poukážok zostalo nevyužitých až 27 % percent. Najčastejšou príčinou bolo, že žiadatelia neboli na inštaláciu pripravení a v mnohých prípadoch si neprečítali ani podmienky projektu," zdôraznil Jurikovič. Podľa neho sa opakovali predovšetkým chyby pri vypĺňaní žiadosti o vydanie poukážky, ktoré sa týkali miesta inštalácie a výberu zariadenia.

Štvrté kolo

V štvrtom kole rozdelí agentúra 2,5 milióna eur. Domácnosti z mimobratislavských krajov budú mať k dispozícii dva milióny eur. Pre Bratislavský samosprávny kraj bude vyčlenených 500 tisíc eur. Podľa priemerného inštalovaného výkonu by tak mala SIEA rozdať v kraji nášho hlavného mesta 200 poukážok slúžiacich na kúpu a inštaláciu fotovoltických panelov. „Táto suma je limitovaná cieľom projektu Zelená domácnostiam, podľa ktorého by mali byť v bratislavskom kraji podporené fotovoltické zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom 0,75 megawattov. Po naplnení tohto cieľa už nebude možné vydávať poukážky na inštaláciu fotovoltických zariadení v bratislavskom kraji," dodal Jurikovič.

Piate kolo

Pripravované piate kolo projektu bude zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla len pre mimobratislavské regióny. Vyhlásené bude podobne ako štvrté kolo na obed o 12:00 hodine s plánovaným rozpočtom štyri milióny eur. "Pre bratislavský región je kolo zamerané na podporu výroby tepla plánované v prvom štvrťroku budúceho roka," doplnil Jurikovič.

Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení obnoviteľných zdrojov bude na úrovni 115 miliónov eur. Z európskych zdrojov pôjde z Operačného programu Kvalita životného prostredia 100 miliónov eur, zvyšok sa vykryje zo štátneho rozpočtu. Podpora inštalácie zariadení bude možná do konca roka 2020 alebo do vyčerpania prostriedkov. Národný projekt Zelená domácnostiam pripravuje SIEA v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Prihlásenie