Čo sú to pelety

Slovo peleta predstavuje „malú, stlačenú zaoblenú časticu“. Pelety majú rôzne využitie napr. vykurovanie, kŕmenie. Z ekologického hľadiska sú pelety dobrým zdrojom tepelnej energie. Neustále vzrastajúce ceny zemného plynu zapríčiňujú nahrádzanie ho iným palivom. Pelety sú preto veľmi dobrým kandidátom a už dnes však môžeme konštatovať, že vykurovanie peletami je ekonomickejšou voľbou v porovnaní so zemným plynom. Drevné pelety sú vysoko komfortným palivom, ktoré je možné skladovať počas celého roka.

Čo sú to pelety

Peleta je granulovaná častica kruhového prierezu (6 – 8) mm, s dĺžkou (30 – 40) mm. Surovinou pre výrobu peliet sa stáva odpadový drevný materiál (piliny, hobliny). Pelety sa vyrábajú lisovaním pod tlakom. Pri výrobe peliet zaniká potreba skládkovania drevného odpadu, pretože pelety sa vyrábajú takmer z celého odpadu, ktorý vzniká pri spracovaní drevného materiálu (kôra, piliny, odrezky, prach). Drevo určené pre spracovanie sa nepoužíva na výrobu peliet, používa sa len odpad!.

Pelety pochádzajú z dvoch odvetví:

• drevospracujúci priemysel – pelety z lesného sektoru (drevné pelety) sú vyrábané z odpadov, ktoré vznikajú pri spracovaní dreva (piliny, hobliny, kôra, prach). Najkvalitnejšie pelety sú svetlo sfarbené. Mechanicky lisované pelety neobsahujú žiadne škodlivé prímesy, ktoré by sa uvoľňovali počas spaľovania do ovzdušia,

• poľnohospodárstvo – inak nazývané aj agropelety (rastlinné pelety) sú vyrábané z prebytkov poľnohospodárskej výroby (slama, seno, odpad pri čistení obilia). Na rozdiel od drevných peliet majú vyšší obsah popola (5%), nedosahujú výhrevnosť drevených peliet.

Prihlásenie