Fakty o peletách

• 2 kg peliet nahradia 1 m3 zemného plynu. • Pri kúrení peletami ročne ušetríte viac ako 400 €! • Produkcia slovenských lesov je 1 m3 dreva za sekundu. Z 1 m3 dreva sa dá vyrobiť 250 kg peliet. • Spracovaním peliet rastie cena odpadového dreva a jeho spracovaním sa posilňuje miestna ekonomika. • Popol vznikajúci vykurovaním drevnými peletami je vysokohodnotným hnojivom. • Kúrenie peletami je pohodlné, moderné, primerane nákladné a nezaťažuje životné prostredie. • Ide o obnoviteľný zdroj energie, ktorý je výbornou náhradou za fosílne palivo. • Pelety vyžadujú len polovičný skladovací priestor ako guľatiny, alebo ¼ skladovacieho priestoru ako pri drevnej štiepke. • Na výrobu peliet sa nevyrúbe žiadny strom, spotrebuje sa jedine odpad. • Pelety pri spaľovaní produkujú nulové emisie CO2 a minimálne emisie ostatných stopových prvkov.

Prihlásenie