Pri spaľovaní peliet je vhodné si uvedomiť

• Pri spaľovaní peliet sa dosahuje vysoká výhrevnosť a efektívnosť. • Pelety sa odporúčajú spaľovať predovšetkým v zariadeniach na to určených. Kotly pre spaľovanie peliet a dreva disponujú možnosťou použiť v nich obe tuhé palivá (drevo aj pelety).

• Pelety sa môžu spaľovať aj v jednoduchších zariadeniach napr. klasických liatinových kotloch. Nevýhodou takéhoto spaľovania však je, že sa s ním nedosahuje maximálna výhrevnosť peliet a vzniká ním aj väčšie množstvo škodlivín.

• Dôraz pri spaľovaní peliet musí byť upriamený na dávkovanie peliet. Zvláštna pozornosť sa kladie hlavne na obmedzené množstvo peliet dávkovaných do kotla. Pri väčšom množstve peliet horiacich v kotle môže prísť k jeho deštrukcii a k ohrozeniu zdravia.

• Aby bolo zabezpečené dokonalé spálenie peliet, potrebujú pelety prebytok kyslíka, viď. článok ,,emisie spaľovania peliet".

• Skladovanie peliet nie je náročné, avšak pelety by nemali byť vystavené dažďu ani vlhkému prostrediu. Pri nesplnení týchto podmienok dochádza k znehodnoteniu peliet.

• Spaľovanie peliet v kombinácií s uhlím sa neodporúča. Pri spaľovaní peliet je však možné použiť ako prídavok suché drevo.

Prihlásenie