Výhody vykurovania peletami

• Cena peliet nie je závislá na cene fosílnych zdrojov energie. • Pelety nemusia byť dovážané z ostatných krajín – veľké množstvo polí a lesov dodáva Slovensku dostatok vstupných surovín. • V porovnaní s vykurovaním plynom, je cena vykurovania peletami nižšia ako pri plyne. • Doprava k užívateľom je bezproblémová, nepovažujú sa za nebezpečný náklad. • Vysoká energetická účinnosť peliet je zabezpečená optimálnou hustotou a nízkym obsahom vody.

• V lesoch sa ročne produkuje viac drevného odpadu ako je možné využiť v priemysle, preto vstupné suroviny na výrobu peliet sú a vždy budú dostupné.

• Zmena tuhého paliva na pelety si nevyžaduje z hľadiska experimentu zmenu kotla. Pre dosiahnutie vyššej účinnosti je vhodné použiť kotol určený na pelety.

• Vykurovanie peletami patrí medzi najúspornejšie vykurovanie, ktoré šetrí vaše peniaze i čas. Zabezpečte si kotol na pelety, ktorý si samostatne dávkuje potrebné množstvo peliet – automatizácia sa vyrovná kotlu kúrenia plynom.

• Pelety sa dajú ľahko uskladniť bez špeciálnych nárokov v miestnostiach.

• Výrobou peliet sa vytvárajú nové pracovné miesta a zamedzuje sa tvorba odpadu, ktorý by vznikol skladovaním odpadového dreva.

• Energetické náklady na výrobu peliet sú nižšie ako náklady na výrobu vykurovacieho oleja, elektriny alebo zemného plynu.

• Pelety sú homogénne časti, ktoré môžu produkovať pri dokonalom spaľovaní malé emisie a minimálne množstvo popola, navyše popol môže byť využité ako kvalitné hnojivo.

Prečo sú práve drevné pelety výhodné ako palivo?

• Pri použití správnej techniky spaľovania produkujú emisie bez dymu a zápachu.

• Pri dokonalom spaľovaní vzniká len CO2 a H2O a malé množstvo škodlivín.

• Spaľovaním peliet vzniká malé množstvo popola.

• Kvalita peliet sa dá rozlíšiť aj opticky – pelety neobsahujúce drevnú kôru sú kvalitnejšie.

Prihlásenie