Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
Všetky skupiny: znalci - fyzické osoby
© Ministerstvo spravodlivosti SR

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_reg/jaspiw_mini_regz_zobraz_skup1.asp?skupina=1

Okres: Tvrdošín

1. 914126 Horinková Mária, Ing. - vyčiarknutý dňa 3.8.2016 Kontakt:

Odbor: 370000 - Stavebníctvo
Odvetvie: 370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností
Okres: Tvrdošín Deň zápisu: 20.12.2006

2. 913949 Žuffa Jozef, Ing. Kontakt: tel.:043/5382460
mobil:0905/310220
Odbor: 370000 - Stavebníctvo
Odvetvie: 370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností
Okres: Tvrdošín Deň zápisu: 19.12.1997

3. 912543 Obtulovič Miroslav, Ing. Kontakt: tel.:043/5322129
mobil:0907/412566
Odbor: 370000 - Stavebníctvo
Odvetvie: 370100 - Pozemné stavby
370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností
Okres: Tvrdošín Deň zápisu: 17.12.1996

4. 911411 Jantolák Štefan, Ing. Kontakt: tel.:043/5392703
mobil:0905/526230
mail:stefanjantolak@centrum.sk
Odbor: 370000 - Stavebníctvo
Odvetvie: 370100 - Pozemné stavby
Okres: Tvrdošín Deň zápisu: 17.12.2001

5. 910534 Dedinský Eugen, Ing. Kontakt: tel.:043/5381231
mobil:0917/805789
mail:kontakt@ededinsky.com
Odbor: 370000 - Stavebníctvo
Odvetvie: 370100 - Pozemné stavby
370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností
Okres: Tvrdošín Deň zápisu: 17.12.2001

6. 910180 Bednár Ladislav, Ing. Kontakt: tel.:043/5393415 aj fax
mobil:0903/847678
mail:inlabe@orava.sk
Odbor: 370000 - Stavebníctvo
Odvetvie: 370100 - Pozemné stavby
370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností
Okres: Tvrdošín Deň zápisu: 21.11.1995

Okres: Námestovo

1. 915229 Hutirová Magdaléna, Ing. Kontakt: mobil:0918 399 842

mail:hutirovam@gmail.com
Odbor: 370000 - Stavebníctvo
Odvetvie: 370100 - Pozemné stavby
370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností
Okres: Námestovo Deň zápisu: 18.12.2015

2. 914741 Subjak Jaroslav, Ing. Kontakt: mobil:0949/547158
mail:subjak@centrum.cz
Odbor: 370000 - Stavebníctvo
Odvetvie: 370100 - Pozemné stavby
370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností
Okres: Námestovo Deň zápisu: 07.12.2011

3. 913948 Žochňák Ján, Ing. Kontakt: mobil:0907/651924
mail:zochnak@orava.sk
Odbor: 370000 - Stavebníctvo
Odvetvie: 370100 - Pozemné stavby
370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností
Okres: Námestovo Deň zápisu: 21.12.2000

4. 911480 Kadera Ján, Ing. Kontakt: tel.:043/5522900
mobil:0907/831157
mail:namestovo@bb.telecom.sk
Odbor: 370000 - Stavebníctvo
Odvetvie: 370100 - Pozemné stavby

 

 

 


370901 - Odhad hodnoty nehnuteľností
Okres: Námestovo Deň zápisu: 21.12.2000

Prihlásenie